Samværsregler

Samværsregler for Stenløse Bulls

Stenløse Bulls har valgt at følge de retningslinjer, som er udstukket af DGI og Danmarks Idræts Forbund samt naturligvis den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Det betyder, at instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har med børn og unge under 15 år at gøre, skal udfylde en børneattest hvert år, for at blive kontrolleret for domme omhandlende pædofili.

Seksuelle krænkelser af børn / Skolelærer paragraffen:

Straffelovens §§ 216-235 omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det ifølge den såkaldte ”skolelærerparagraf” (straffelovens § 223) også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er; Betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder eller erfaring.

Dvs. at man som instruktør heller ikke må have et seksuelt forhold til klubbens unge mellem 15 og 18 år.

Stenløse Bulls’s samværsregler i øvrigt:

Reglerne er lavet med begrundelse for at beskytte såvel spillere, som instruktører i Stenløse Bulls. Der skal hvert år hentes børneattester på samtlige instruktører/ledere, der har med børn og unge at gøre.

 1. I Stenløse Bulls taler vi ordentlig til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende. Mobning skal ikke finde sted.
 2. Instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.
 3. At respektere et nej – også i leg.
 4. I forbindelse med ture, turneringer o.l. er der altid mindst 2 voksne ledere/instruktører med. En instruktør overnatter aldrig alene med en spiller.
 5. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum, hverken som forældre eller instruktør.
 6. Instruktører og ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 7. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktører gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 8. Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vilføre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 9. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 10. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte foreningens Formand.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser, blufærdighedskrænkelse eller lignende følges Stenløse Bulls’s beredskabsplan:

 1. Det er formanden som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et bestyrelses- medlem, det vil sige, at det er formanden man skal henvende sig til. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.
 2. Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkelig, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.